Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพ

ลำดับ ผู้ร้องขอ หัวข้ออัลบั้ม รูปที่ ผู้โพสต์ ผู้ถ่ายภาพ วันที่ร้องขอ หมายเหตุ
1    อัสสัมชัญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1     11 ก.ค. 2553 - ส่งไฟล์แล้ว
2    อัสสัมชัญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2     11 ก.ค. 2553 - ส่งไฟล์แล้ว
3    ถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2553 104     , 20 ก.ค. 2553 - ส่งไฟล์แล้ว
4    พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2552 19     7 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
5    พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2552 -     7 ส.ค. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
6    พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2552 -     7 ส.ค. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
7    คณะผู้บริหาร คณาจารย์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานที่อัสสัมชัญ 7     , 7 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
8    คณะผู้บริหาร คณาจารย์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานที่อัสสัมชัญ 54     , 7 ส.ค. 2553 - ส่งไฟล์แล้ว
9    คณะครู ม.ต้น และครูสนับสนุน อบรมแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การประเมิน 27     7 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
10    คณะผู้บริหาร คณาจารย์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานที่อัสสัมชัญ 9     , 9 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
11    โรงเรียนอัสสัมชัญ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ และสมาคมอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2553 1     11 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
12    โรงเรียนอัสสัมชัญ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ และสมาคมอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2553 9     17 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
13    14 สิงหาคม 2553 กีฬาครู 4 สถาบัน 201     , 18 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
14    14 สิงหาคม 2553 กีฬาครู 4 สถาบัน 222     , 18 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
15    การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ 4สถาบัน ครั้งที่ 19 10     , 18 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
16    การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ 4สถาบัน ครั้งที่ 19 9     , 19 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
17    11 สิงหาคม 2553 พิธีเทิดพระเกียรติและกิจกรรมวันแม่ 17     21 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
18    11 สิงหาคม 2553 พิธีเทิดพระเกียรติและกิจกรรมวันแม่ -     21 ส.ค. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
19    6 สิงหาคม 2553 ต้อนรับอัคราธิการ ประจำกรุงโรม เยือนอัสสัมชัญแผนประถม 22     , 23 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
20    อบรม SWIS (School Web-base Information System) 28     27 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
21    ครูระดับ ม.ต้น ฟังธรรมบรรยาย 2     29 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
22    คณะครูร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน ของ Syracuse U รับใบเกียรติบัตร 13     30 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
23    คณะครูร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน ของ Syracuse U รับใบเกียรติบัตร 16     30 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
24    คณะครูร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน ของ Syracuse U รับใบเกียรติบัตร 9     30 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
25    ชนะเลิศฟุตบอล อายุ 18 ปี กีฬานักเรียนกองทัพอากาศ 2 ปีติดต่อกัน 25     1 ก.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
26    กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ -     6 ก.ย. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
27    กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ 1     6 ก.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
28    ร้องเพลงพ่อประกอบการแสดงไวโอลินประจำเดือนกันยายน 31     8 ก.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
29    งานแถลงข่าว Basketball, Football Invitation 2010 35     , 8 ก.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
30    ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถม 2 วันที่ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม -     8 ก.ย. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
หน้า     1 2 3 4  >   >|

** กรุณาตรวจสอบแหล่งดาวน์โหลดในหน้า Login ของท่าน (Tab บันทึกงาน)