เอกสารประกอบการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565


ผู้ปกครองสามารถดูเอกสารประกอบการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Online ทาง Facebook Live และ YouTube Live
โดยสามารถดูคลิปย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/l83smknsewg

เอกสารการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565
1. เอกสารฝ่ายวิชาการ [คลิกเพื่อดูเอกสาร]
2. เอกสารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) [คลิกเพื่อดูเอกสาร]
3. เอกสารฝ่ายกิจการนักเรียน [คลิกเพื่อดูเอกสาร]
4. เอกสารช่องทางชำระค่าธรรมเนียมการเรียน [คลิกเพื่อดูเอกสาร]
[จดหมายแจ้งค่าธรรมเนียมการเรียน จะส่งให้ผู้ปกครองในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2565 อีกครั้ง]
5. เอกสารจากธนาคารกรุงเทพ [คลิกเพื่อดูเอกสาร]
6. เอกสารจากธนาคารกสิกรไทย [คลิกเพื่อดูเอกสาร]


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 502 ครั้ง

Keep