อัลบัมภาพที่ 5770    ขอแสดงความเสียใจในการสูญเสียบิดาอันเป็นที่รักกับนางหนู  กุลนอก พนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญ (งานบริหารฝ่าย)
อัลบัมภาพที่ 5706    อัสสัมชัญ ได้รับรางวัล Clean Food Good Taste Plus (งานโภชนาการ)
<< Back Next >>