อัลบัมภาพที่ 5479    นักเรียน รับการฉีดวัคซีน ในโครงการ VACC 2 School ของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (งานสุขอนามัย)
อัลบัมภาพที่ 5456    ความคืบหน้าการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคารกอลมเบต์ (งานอาคารสถานที่)
<< Back Next >>