คำสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่ 70/2565 เรื่อง การปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดเดือนตุลาคม 2565


เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1/2565 มีความเข้าใจตรงกัน และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งการปฏิบัติงานช่วงวันหยุดเดือนตุลาคม 2565 ดังนี้        
คลิกเพื่อดูคำสั่ง ที่ 70/2565 เรื่อง การปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดเดือนตุลาคม 2565 เพิ่มเติม


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 461 ครั้ง

Keep