ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่ 21/2565 เรื่อง วันหยุดโรงเรียนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันสมโภชพระนางมารีอาได้รับเกียรติ ยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ


   โรงเรียนอัสสัมชัญขอประกาศวันหยุด วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ และวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เนื่องในวันสมโภชพระนางมารีอาได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (วันแม่พระอัสสัมชัญ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนอัสสัมชัญ) 
   โรงเรียนจะเปิดทำการเรียนการสอนในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ในช่วงวันหยุดนี้เพื่อความปลอดภัยของครู เจ้าหน้าที่ พนักงาน นักเรียน และผู้ปกครอง ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ภราดา ดร.อาวุธ   ศิลาเกษ
ผู้อำนวยการ
8 สิงหาคม 2565


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 125 ครั้ง

Keep