ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่ 20/2565 เรื่อง วันหยุดโรงเรียนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


    โรงเรียนอัสสัมชัญขอประกาศวันหยุดในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันเฉลิม  พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 วันหยุดพิเศษ (ตามมติ ครม.) และโรงเรียนจะเปิดทำการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 และ ในช่วงวันหยุดนี้เพื่อความปลอดภัยของครู เจ้าหน้าที่ พนักงาน นักเรียน และผู้ปกครอง ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพ
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


ภราดา ดร.อาวุธ   ศิลาเกษ
ผู้อำนวยการ
27 กรกฎาคม 2565


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 83 ครั้ง

Keep