ขอเชิญร่วมประชุมและเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ


เรียน ท่านสมาชิก สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญ

ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ครั้งที่1/2565 และเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2565
เวลา 13:00 น. เริ่มลงทะเบียน
เวลา 14:00 น. เริ่มประชุม
ณ ห้องประชุม Louis Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมใหญ่ของทางสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ทางผู้ปกครอง สามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียนล่วงหน้าตามลิงค์ด้านล่างได้ครับ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTxBNiheXV68xgwd0P0p6g4w_BBmWft8iYGB1F2v4CLWhxow/viewform
.
สิ่งที่ต้องเตรียมมาเพื่อขอสิทธิ์ในการลงคะแนน
กรณีเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ(ที่บรรลุนิติภาวะครบ 20 ปีบริบูรณ์)
   - บัตรประชาชนและเลขประจำตัวนักเรียนอัสสัมชัญ 
กรณีเป็นผู้ปกครอง บิดา มารดาของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
   - บัตรประชาชนของผู้ปกครอง
   - บัตรประจำตัวนักเรียน (หรือ) บัตรรับส่งนักเรียนในความปกครอง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/acptabkk/

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 209 ครั้ง

Keep