สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย กำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชง


การกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย  จึงประกาศมาตรการเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังดังนี้
1. ให้โรงเรียนคาทอลิกเป็นพื้นที่ "ปลอดกัญชา"
2. ห้ามจำหน่ายอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ที่ม่ส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงภายในโรงเรียนคาทอลิก
3. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาคาทอลิก ดูแลครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมิให้มีการบริโภคกัญชาเพื่อความบันเทิง
4. ให้โรงเรียนคาทอลิกมุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชาและอันตรายจากกัญชาแก่นักเรียนด้วยการบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอนทุกระดับ โดยเน้นย้ำเรื่องพิษภัยของกัญชา
5. ห้ามโฆษณาอาหารและเคื่องดื่มทุกชนิด ที่มีส่วนผสมกัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนคาทอลิก
6. ให้โรงเรียนคาทอลิกประชาสัมพันธ์ เรื่องโทษของการใช้กัญชาหรือกัญชงที่ส่งผลต่อสุขภาพและสุขภาพจิตของนักเรียน

คลิกเพื่อดูประกาศจาก สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ที่นี่


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 92 ครั้ง

Keep