แจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


ด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยกำหนดการชำระให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 และมีแนวปฏิบัติการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเงิน : โทรศัพท์ 02-630-7111-20 ต่อ 420,421
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 16.00 น. (ในวันเวลาราชการ) 

หมายเหตุ:
1. เมื่อผู้ปกครองชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงิน หรือ หลักฐานการชำระเงินแล้ว ไว้ตลอดปีการศึกษา
2. กรณีที่ผู้ปกครองมีความประสงค์เบิกราชการ ให้นำหลักฐานการชำระเงินแล้ว (ฉบับจริง) มาติดต่องานการเงิน ชั้น M อาคารอัสสัมชัญ 2003 เพื่อจัดทำเอกสารประกอบการเบิกราชการให้ผู้ปกครอง


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 277 ครั้ง

Keep