Interview : ทีม AC Robot ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2565


ทีม AC Robot ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ครองถ้วยพระราชทาน การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2565 ประเภท Rescue Maze ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ROBO CUP 2022 พร้อมรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สมาชิกในทีม ประกอบด้วย
1. นายภารุจ  เอื้อสุดกิจ เลขประจำตัว 51619 ม.6/2
2. นายเขมชาติ  มุตติศานต์ เลขประจำตัว 51821 ม.6/2
โดยมี มิสจิรัฐติ  กิจสมุทร์ และมิสดารณี ไทยประเสริฐ เป็นครูครูผู้ดูแล
ซึ่งการเตรียมนักเรียนเป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญประถมและมัธยม ในฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

AC Robot ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน ประเภท Rescue Maze การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2565จำนวนผู้อ่าน 155 ครั้ง

Keep