โรงเรียนอัสสัมชัญ เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 คุมเข้มมาตรการ


    เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565 โดยใช้แนวทางตามมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมี ภราดา ดร.อาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล ผู้จัดการโรงเรียน และคณะครู ดูแลการตรวจคัดกรองนักเรียน บุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญ
---------------------------------------
Website : https://www.assumption.ac.th
Fanpage : https://www.facebook.com/AssumptionCollege1885
Fanpage : https://www.facebook.com/ACsportsTeam
Line@ Official (@assumption1885) : https://lin.ee/AgVkwFD
Instagram : https://www.instagram.com/assumption_style
YouTube : https://www.youtube.com/AssumptionCollege1885


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

โรงเรียนอัสสัมชัญ เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 คุมเข้มมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)จำนวนผู้อ่าน 154 ครั้ง

Keep