สัมมนาครูโรงเรียนอัสสัมชัญ เปิดปีการศึกษา 2565


โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม จัดสัมมนาเปิดปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “ทิศทางการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญสู่โลกอนาคต” ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุม Louis–Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis–Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “ทิศทางการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญสู่โลกอนาคต”จำนวนผู้อ่าน 109 ครั้ง

Keep