แผนเผชิญเหตุ ตามแนวทางมาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19


เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดทำแผนเผชิญเหตุ ตามแนวทางมาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โรงเรียนอัสสัมชัญ

--------------------------------------------

Website : https://www.assumption.ac.th
Fanpage : https://www.facebook.com/AssumptionCollege1885
Fanpage : https://www.facebook.com/ACsportsTeam
Line@ Official (@assumption1885) : https://lin.ee/AgVkwFD
Instagram : https://www.instagram.com/assumption_style
YouTube : https://www.youtube.com/AssumptionCollege1885


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 882 ครั้ง

Keep