ประกาศเลขที่นั่งสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และแทรกชั้น ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรสถานศึกษา


นักเรียนสอบ On-Site 

นักเรียนทุกคนต้องนำบัตรสอบมาด้วย หากไม่นำมาจะไม่ให้เข้าห้องสอบ

นักเรียนและผู้ปกครองทุกคน นำผลตรวจ ATK (ตรวจจากโรงพยาบาล, คลินิก, ตรวจด้วยตัวเอง โดยผลตรวจ ATKภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง) นำผลตรวจพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือรูปถ่ายผลตรวจคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงที่จุดคัดกรองของโรงเรียน                             

 

 

 

 

 

 

 

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 391 ครั้ง

Keep