ประกาศการจำหน่ายหนังสือแบบเรียน ระดับชั้น ม.1 - 6 ปีการศึกษา 2565


การจำหน่ายหนังสือแบบเรียน ระดับชั้น ม.1 - 6 ปีการศึกษา 2565
- ระดับชั้น ม.1 จำหน่ายวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 -15.00 น.
- ระดับชั้น ม.2 จำหน่ายวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 -15.00 น.
- ระดับชั้น ม.3 จำหน่ายวันจันทร์ที่ 9  พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 -15.00 น.
- ระดับชั้น ม.4 จำหน่ายวันศุกร์ที่ 6  พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 -15.00 น.
- ระดับชั้น ม.5 จำหน่ายวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 -15.00 น.
- ระดับชั้น ม.6 จำหน่ายวันพฤหัสบดีที่ 5  พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนการสอน โทร. 02630-7111 ถึง 20 ต่อ 413 และ 419 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น.

หมายเหตุ : กรณีมีนักเรียนในความดูแลคนละระดับชั้นกัน สามารถซื้อได้ในวันเดียวกันได้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารที่แนบมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 454 ครั้ง

Keep