ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563


โรงเรียนอัสสัมชัญ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยดูรายละเอียดผู้ที่ได้รับเกียติบัตรที่เอกสารที่แนบมา โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถติดต่อขอรับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ดังนี้
- นักเรียนภาคปกติ สามารถรับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ได้ที่ห้องวิชาการ ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
- นักเรียน English Program สามารถรับเกียรติบัตรและรับทุนการศึกษา ได้ที่ ห้องวิชาการ EP ชั้น 3 อาคารกอลมเบต์  โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 522 ครั้ง

Keep