กำหนดการรับเอกสารประกอบการสอน Summer School Program สำหรับนักเรียนที่เรียน ONLINE


กำหนดการรับเอกสารประกอบการสอน สำหรับนักเรียนที่เรียน ONLINE การเรียนการสอน Summer School Program
ผู้ปกครองรับแบบ Drive Thru [ไม่ต้องลงจากรถ]
รับเอกสารที่สนามบาสเกตบอล (อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565
เวลา 09.00-11.00 น. ระดับชั้น ม.4
เวลา 11.00-13.00 น. ระดับชั้น ม.5
เวลา 13.00-15.00 น. ระดับชั้น ม.6

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565
เวลา 09.00-11.00 น. ระดับชั้น ม.1
เวลา 11.00-13.00 น. English Program

หมายเหตุ :
นักเรียนเรียน On-Site รับเอกสารการเรียน ในวันมาเรียนที่ห้องเรียน

นักเรียน ม.2-3 ติดต่อเพื่อรับเอกสาร ได้ที่ ฝ่ายวิชาการ โทร. 02630-7111 ถึง 20 ต่อ 425-429
------------------------------------
Website : https://www.assumption.ac.th
Fanpage : https://www.facebook.com/AssumptionCollege1885
Fanpage : https://www.facebook.com/ACsportsTeam
Instagram : https://www.instagram.com/assumption_style
YouTube : https://www.youtube.com/AssumptionCollege1885


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 1209 ครั้ง

Keep