ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และแทรกชั้น ปีการศึกษา 2565


โรงเรียนอัสสัมชัญขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครอง และนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และแทรกชั้น ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนจะส่งจดหมายลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ภายในเวลา 16.00 น. ทาง E-mail : assumption.style@gmail.com ถึง E-mail ของผู้ปกครอง หากผู้ปกครองได้รับ E-mail เรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ปกครองตอบกลับ E-mail ให้ทางโรงเรียนรับทราบ ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 878 ครั้ง

Keep