แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน EP ที่เลือกเรียน Summer แบบ Online


1. นักเรียนใหม่ รับรหัสผ่านเข้าเว็บไซต์ Classroom.assumption.ac.th และ อีเมล์-รหัสผ่านใน การเข้า Microsoft Teams ได้ทางเว็บไซต์ office-ac.com/ac65 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
2. ดาวน์โหลดตารางเรียนได้ที่ หน้าเว็บไซต์ https://www.ep-ac.com/ (วันที่ 19 มี.ค. 2565) 
3. ตรวจสอบรายวิชาที่สอนโดยครูไทยให้ครบถ้วนและถูกต้อง ใน classroom.assumption.ac.th และ รายวิชาที่สอนโดยครูต่างชาติ ใน Schoology  (เรียนตั้งแต่ 21 มีนาคม – 22 เมษายน 2565)
4. เข้าร่วมชั้นเรียน Online ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams ตามตารางเรียน
5. นักเรียนทุกระดับชั้น สามารถรับเอกสารประกอบการสอนได้ วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP) โทร. 02630-7111 ถึง 20 ต่อ 131 หรือ 132
-------------------------------
Website : https://www.assumption.ac.th
Fanpage : https://www.facebook.com/AssumptionCollege1885
Fanpage : https://www.facebook.com/ACsportsTeam
Instagram : https://www.instagram.com/assumption_style
YouTube : https://www.youtube.com/AssumptionCollege1885


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 813 ครั้ง

Keep