แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่เลือกเรียน ONLINE ในการเรียน Summer School Program


1. นักเรียนแผนการเรียนปกติ
- เรียนสด Live ผ่านทาง Microsoft Teams 
- สื่อการเรียนการสอนและส่งงานผ่านทาง AC Online Classroom [http://classroom.assumption.ac.th/]

2. นักเรียนใหม่ [แผนการเรียนปกติ]
- รับรหัสผ่านเข้าเว็บไซต์ AC Online Classroom [http://classroom.assumption.ac.th/] และ E-Mail - รหัสผ่าน ในการเข้าใช้งาน MicroSoft Teams ได้ทางเว็บไซต์ http://office-ac.com/ac65 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

3. Download ตารางเรียนได้ที่หน้าเว็บไซต์ AC Online Classroom [http://classroom.assumption.ac.th/] ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

4. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายวิชา ใน http://classroom.assumption.ac.th/ และใน Microsoft Teams หากไม่ครบถ้วน กรุณาแจ้งใน Line กลุ่มของห้องเรียน

5. ศึกษาบทเรียน และส่งการบ้านทางเว็บไซต์ http://classroom.assumption.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 22 เมษายน 2565

6. เข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams ตามตารางเรียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการ โทร. 02630-7111 ถึง 20 ต่อ 425 ถึง 429
----------------------------
Website : https://www.assumption.ac.th
Fanpage : https://www.facebook.com/AssumptionCollege1885
Fanpage : https://www.facebook.com/ACsportsTeam
Instagram : https://www.instagram.com/assumption_style
YouTube : https://www.youtube.com/AssumptionCollege1885


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 2407 ครั้ง

Keep