พิธีมุทิตาจิตคุณครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2564


    เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธี มุทิตาจิตคุณครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วย ภราดาวิริยะ  ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาโรงเรียน ภราดา ดร. ทักษบุตร  ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ภราดาจำรัส  แก้วอำค่า หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดากรกวี  ยินดีเวท รองผู้อำนวยการ ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมอัสสัมชัญ ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ตัวแทนคุณครูและนักเรียน ร่วมงาน ณ หอประชุม  Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis-Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

พิธีมุทิตาจิตคุณครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2564จำนวนผู้อ่าน 282 ครั้ง

Keep