กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดี ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2564


พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดี ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2564
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 136 และนักเรียนหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ EP-M.6 รุ่นที่ 15
ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565  เวลา 13.00-17.00 น.
ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

หมายเหตุ:
1. กำหนดการวันฝึกซ้อม วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 08.30–09.30 น. นักเรียนผู้เข้ารับประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดี ลงทะเบียนที่สนามบาสเกตบอล ด้านล่างอาคาร Saint Louis–Marie Memorial Building
เวลา 10.00–10.30 น. คณะภราดา ผู้ร่วมบริหาร และคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP-M.6 ร่วมถ่ายภาพหมู่กับนักเรียน ณ ลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์
เวลา 10.30–12.30 น. นักเรียนที่ลงทะเบียนแล้ว เดินแถวขึ้นหอประชุม แล้วซ้อมรับประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดี
เวลา 12.30–13.00 น. กิจกรรมพี่พบน้อง แสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก โดยสมาคมอัสสัมชัญ  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ  และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP-M.6
2. นักเรียนที่ไม่มาลงทะเบียนภายใน เวลา 08.30 –09.30 น. ในวันฝึกซ้อม ไม่เข้าร่วมการถ่ายภาพหมู่ และไม่เข้าร่วมทำการฝึกซ้อมพิธีรับประกาศนียบัตรฯ ตามที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ในการเข้าร่วมพิธีฯ 
3. ในวันพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ (วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565) นักเรียนที่ไม่มาลงทะเบียน ภายในเวลา 13.00-14.00 น. ถือว่าสละสิทธิ์ ในการเข้าร่วมพิธีฯ
4. สงวนสิทธิ์การเข้าภายในบริเวณโรงเรียน ในวันฝึกซ้อม เฉพาะนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมพิธีฯ เท่านั้น ส่วนในวันพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในบริเวณโรงเรียนได้ เวลา 15.00 -18.00 น. โดยต้องแสดงหลักฐานผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน 
5. นักเรียนที่สามารถเข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรได้ และมีความประสงค์จะเข้าร่วมพิธี ให้ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีฯ และต้องส่งหลักฐานผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่เป็นลบ โดยเป็นผลจากการตรวจในระยะเวลา 72 ชั่วโมง ก่อนวันฝึกซ้อม
ทาง http://office-ac.com/m6/ ภายในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น.  
- นักเรียนที่ไม่ส่งหลักฐานผลตรวจ ATK : นักเรียนไม่มีสิทธิ์ถ่ายภาพหมู่  และไม่มีสิทธิ์ขึ้นซ้อมและเข้ารับประกาศนียบัตร
- กรณีที่ นักเรียนอยู่ในระยะกักตัว หรือมีอาการป่วย หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง สัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นคนใกล้ชิดในครอบครัว 
ขอความร่วมมือในการไม่เข้าร่วมถ่ายภาพหมู่และขึ้นรับประกาศนียบัตร (ถ้าครบระยะเวลากักตัวแล้วต้องส่งหลักฐานผลตรวจ ATK ที่เป็นลบ)
6.  เมื่อนักเรียนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
7.  กำหนดการแต่งกายของนักเรียนในวันฝึกซ้อม และวันพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ ดังนี้
7.1)  สวมเสื้อเชิ้ตขาวแขนยาวไม่มีลวดลาย            
7.2)  กางเกงขายาวสีดำทรงสแลค (ห้ามใส่กางเกงยีนส์) ปลายขากางเกงหุ้มข้อเท้า สูงจากพื้นไม่เกิน 10 ซม.        
7.3)  รองเท้าหนังหุ้มส้น สีดำ ไม่มีลวดลาย และโลหะ  
7.4)  ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย เท่านั้น  มีความยาวหุ้มข้อเท้า
7.5)  เข็มขัดสีดำไม่มีลวดลาย    
7.6)  ผมทรงสุภาพเรียบร้อย ผมไม่ปิดใบหูทั้ง 2 ข้าง ไม่แต่งทรงผมแฟชั่น ไม่ย้อมสีผม ไม่ปล่อยผมยาวรุงรัง 
และไม่ไว้หนวดเครา โดยเด็ดขาด 
7.7) ไม่ใส่ต่างหูทั้งสองข้าง             
7.8)  สวมหน้ากากอนามัย “สีขาว” ขณะร่วมพิธีการในหอประชุม
กรณีที่นักเรียนไม่แต่งกายตามที่โรงเรียนกำหนด ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรฯ
8. การแต่งกายคณะครูที่ร่วมทั้งวันซ้อมและในวันพิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดี ครั้งที่ 67 ให้แต่งกายชุดสูทของโรงเรียน (ครูชาย เสื้อตัวในสีขาว และเนคไทของโรงเรียน : ครูสตรี ชุดฟอร์มโรงเรียน) และสวมหน้ากากอนามัย “สีขาว” ขณะร่วมพิธีการในหอประชุม


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 662 ครั้ง

Keep