AC Meta โรงเรียนอัสสัมชัญ


ขอนำทุกท่าน กลับมาเยี่ยม โรงเรียนที่เรา เคยเรียน เคยเล่น ผ่านโลก Metaverse โดยแบ่งเป็น 3 links 
1. ห้อง NFT แสดงภาพ และ ผลงาน ใน Metaverse
https://www.cryptovoxels.com/play?coords=NE%4079W%2C640N%2C14U
2. ห้อง AC Museum 3D (AR/VR)
https://metathailand.space/Assumption_Orientation.html 
3. AC Metaverse Virtual World in Minecraft ที่ศิษย์ปัจจุบันช่วยกันสร้างโดยเป็นการรวมพลังกันตั้งแต่ ชั้นประถมปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมปีที่ 6โดยตัวเซิร์ฟเวอร์ จะเปิดให้เข้าใช้งานวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นี้ ซึ่งเป็นวันคล้ายสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ ผ่านทาง Minecraft Java Edition เวอร์ชัน 1.17.1 (8.00 am)
https://acvirtuals.com
4. VDO Promote on YouTube: https://www.facebook.com/AssumptionCollege1885
5. Facebook AC Meta : https://www.facebook.com/acmetaverse 
6. Website : https://acmeta.business.site/


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 385 ครั้ง

Keep