การ์ตูนแอนิเมชั่น : ดรุณศึกษา EP01


มูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ได้ดำเนินการผลิตการ์ตูนแอนิเมชั่น “ ดรุณศึกษา ” วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองและผู้สนใจ นำไปสอนเด็กได้อย่างสะดวกและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยทำเป็นตอนสั้นๆ ตอนละ ๕ นาที สามารถเปิดให้เด็กดูเป็นการฝึกหัดอ่านภาษาไทย และนำคติสอนในแต่ละเรื่องมาอธิบายให้เด็กเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง สอนให้เป็นคนดีในสังคม สอนให้เลือกคบเพื่อนและช่วยเหลือสังคม รวมถึงการระวังไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่จ้องทำร้ายอีกด้วย มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณ คุณวัลลภ เจียรวนนท์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอัสสัมชัญ สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่า คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย GGA อัสสัมชนิกดีเด่น อสช ๑๘๕๓๗ ที่ให้การสนัสนุนการจัดทำ คลิปการ์ตูน “ ดรุณศึกษา ” แอนิเมชั่น ตอนแรก * ยานนาวาวิเศษ *

https://www.facebook.com/Helairefoundation

https://www.facebook.com/AC.Association


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 191 ครั้ง

Keep