เปิดสถาบันอัสสัมชัญกัลยาณมิตร


หลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จากความร่วมมือของนักธุรกิจระดับชาติ ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ กับการเปิด "สถาบันอัสสัมชัญกัลยาณมิตร" เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง Auditorium อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 429 ครั้ง

Keep