เอกสารแนะนำการกรอกใบสมัครลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ และสอบเปลี่ยนแผนการเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564


ตามจดหมายออกที่ส่งให้ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ EP-P.6
ที่ อสช 166/2563 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม Open House หลักสูตรและการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และแจ้งรายละเอียดการลงทะเบียนเข้าเป็นนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ EP-M.1 ปีการศึกษา 2564 

มีเอกสารประกอบ 3 เกี่ยวกับ เอกสารแนะนำการกรอกใบสมัครลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ และสอบเปลี่ยนแผนการเรียน ผู้ปกครองสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารได้ที่นี่

หมายเหตุ : กรอกข้อมูลที่ www.assumption.ac.th ในการลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิ์ โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2563ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 1465 ครั้ง

Keep