แนะนำแผนการเรียน Digital and Technology ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


แนะนำแผนการเรียน Digital and Technology (ห้องเรียนเน้นดิจิทัลและเทคโนโลยี ตามแนวทาง STEAM Education) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอัสสัมชัญ ที่เน้นพัฒนาทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยี เน้นที่การลงมือปฏิบัติจริง


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 324 ครั้ง

Keep