[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และแทรกชั้น ปีการศึกษา 2566
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ม.1-2 และ ม.4-5 (ภาคปกติ)
รายละเอียดรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ
ประกาศเลขที่นั่งสอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และแทรกชั้น ปีการศึกษา 2566
เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคปกติ)
กำหนดการ พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2565
เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคปกติ)
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 (ภาคโปรแกรมภาษาอังกฤษ)
กำหนดการ วัน ฟ.ฮีแลร์ รำลึก
กำหนดการกิจกรรม งานสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 (ภาคปกติ)
การแข่งขันกีฬาภายในระดับชั้น ปีการศึกษา 2565
ผลการออกสลากรางวัลงาน AC Christmas Fair 2022
กิจกรรม Learn more in ASEAN +3 : STUDY TRIP IN SOUTH KOREA, 2022
กิจกรรม Multicultural Education In Japan 2023 “โตแล้ว….ไปโตเกียวกัน”
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์กับศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับภูมิภาค (RECSAM) ณ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่ 34/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งเสริมนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง และทำกิจกรรมให้โรงเรียน
กำหนดการ วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร และ เปิดไฟต้นคริสต์มาส AC X’MAS : A SPACE OF JOY AND SHARING
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (โปรแกรมภาษาอังกฤษ)
เนื้อหาสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ)
สมัครเพื่อร่วมกิจกรรมค่ายต่างประเทศ Assumption College Summer Camp 2023
ประกาศเลขที่นั่งสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565-2569) จาก สมศ
ประกาศที่ 33/2565 รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดี เรียงตามลำดับคะแนน (Ranking)   เพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
แจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประกาศที่ 29/2565 เรื่อง วันหยุดเนื่องในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 (APEC)
เด็กอัสสัมชัญ อ่าน E-book บน Online ฟรี
แนวปฏิบัติการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ภาคเรียนที่ 2/2565
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ)
เอกสารประกอบการแนะนำแนวการ TCAS66 ให้กับนักเรียน
คำสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่ 70/2565 เรื่อง การปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดเดือนตุลาคม 2565
อัพเดทข้อมูลรายชื่อชมรม ม.ต้น และ ม.ปลาย ณ วันที่ 13 กันยายน 2565
เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (โปรแกรมภาษาอังกฤษ)
เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ)
กำหนดการ พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (โปรแกรมภาษาอังกฤษ)
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ)
เอกสารประกอบกิจกรรม AC OPEN HOUSE 2022 แนะนำแผนการเรียนมัธยมศึกษา
จดหมายเชิญผูัปกครองนักเรียน ป.6 ร่วมงาน AC OPEN HOUSE 2022
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่ 21/2565 เรื่อง วันหยุดโรงเรียนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันสมโภชพระนางมารีอาได้รับเกียรติ ยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
กำหนดการ พิธีสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เอกสารสำหรับผู้ปกครองงานสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ขอเชิญผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม งานสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่ 20/2565 เรื่อง วันหยุดโรงเรียนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดีกับ นายฐาณัฐร์ วิจิตรวรานนท์ ม.5/8 ที่ได้รับรางวัลประกวดการวาดการ์ตูนดิจิตอล Blue Archive award
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่ 14/2565 เรื่อง วันหยุดโรงเรียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ขอเชิญร่วมประชุมและเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

    1 2 3 4  >   >|