[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง แนวทางการวัดและประเมินผลของคะแนนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน
ยกเลิกการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ชั้น ม.4 สำหรับการสมัครเรียน นศท. ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564
ปฏิทินโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2564
ประกาศที่ 7/2564 เรื่อง การดำเนินการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน
รายชื่อนักเรียน EP-M.6 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียน EP-M.5 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียน EP-M.4 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียน EP-M.3 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียน EP-M.2 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียน EP-M.1 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์เรื่องการจำหน่ายหนังสือและชุดนักเรียน
เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ม.1 - 2 และ ม.4-5
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ม.1-2 และ ม. 4-5
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3
เนื้อหาสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ACADEMIC WAR สงครามแห่งปัญญา ครั้งที่ 2 โดย TCASter ร่วมกับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ACADEMIC WAR สงครามแห่งปัญญา ครั้งที่ 2 โดย TCASter ร่วมกับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สูจิบัตรพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2563
ตารางสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2563
ตารางสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2563
เอกสารประกอบ กิจกรรม AC Open House
ตารางสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เอกสารแนะนำการกรอกใบสมัครลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ และสอบเปลี่ยนแผนการเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564
เอกสารประกอบกิจกรรม Open House หลักสูตรและการเรียนการสอน
เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
อบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ
การเรียนการสอนของนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2563
ตารางเรียนซ้ำสำหรับนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2562 ขอ ปี 2560-2562
ชนะเลิศ ESport รายการ 1v1 Reverse Draft : PRO LEAGUE 2020/SUMMER
เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 4 และปีที่ 5
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
รางวัลชนะเลิศ"การประกวดคัดลายมือ ม.ปลาย" วันวิชาการ ASC Acadamic Day2019
เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ศึกษาดูงาน กิจกรรมเดิน เล่า เข้าขุดค้น อาคารร้อยชักสาม
เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษา 6
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562
ขอบคุณกำลังใจจากสมาคมอัสสัมชัญ

    1 2 3 4  >   >|