[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่ 21/2565 เรื่อง วันหยุดโรงเรียนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันสมโภชพระนางมารีอาได้รับเกียรติ ยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
กำหนดการ พิธีสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เอกสารสำหรับผู้ปกครองงานสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ขอเชิญผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม งานสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่ 20/2565 เรื่อง วันหยุดโรงเรียนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดีกับ นายฐาณัฐร์ วิจิตรวรานนท์ ม.5/8 ที่ได้รับรางวัลประกวดการวาดการ์ตูนดิจิตอล Blue Archive award
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่ 14/2565 เรื่อง วันหยุดโรงเรียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ขอเชิญร่วมประชุมและเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (English Program)
เนื้อหาสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ม.1-6 ภาคปกติ
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ)
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย กำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชง
แจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่ 7/2565 เรื่อง ความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice)
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญที่ 6/2565 เรื่อง นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล (Privacy Notice)
ประกาศ รับสมัครครูแนะแนว ด่วน !
เอกสารประกอบการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565
แนวปฏิบัติผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2565 / แบบบันทึกกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2565 / แบบฟอร์มขอย้ายจาก รด.เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2565
ประกาศเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติกิจกรรมชมรม พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบ รายชื่อชมรม ม.ต้น และรายชื่อชมรมม.ปลาย
ประกาศที่ 3/2565 เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น)
แผนเผชิญเหตุ ตามแนวทางมาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19
คะแนนสอบ ภาคฤดูร้อน 2565 ระดับ ม.1-3
คู่มือการปฏิบัติ มาตรการ Sandbox Safety Zone in School
ระเบียบและการแต่งกาย ว่าด้วยวินัยและความประพฤตินักเรียน
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญที่ 1/2565 เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และแทรกชั้น ปีการศึกษา 2565
ประกาศเลขที่นั่งสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และแทรกชั้น ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรสถานศึกษา
ประกาศการจำหน่ายหนังสือแบบเรียน ระดับชั้น ม.1 - 6 ปีการศึกษา 2565
ประกาศ รับสมัครครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ด่วน!
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศ รับสมัครครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ด่วน!
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และแทรกชั้น ปีการศึกษา 2565
ประกาศเลขที่นั่งสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และแทรกชั้น ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ
กำหนดพิธีซ้อมมอบประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดี ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2564
กำหนดการรับเอกสารประกอบการสอน Summer School Program สำหรับนักเรียนที่เรียน ONLINE
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และแทรกชั้น ปีการศึกษา 2565
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน EP ที่เลือกเรียน Summer แบบ Online
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่เลือกเรียน ONLINE ในการเรียน Summer School Program
แนวปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริมและ 7 มาตรการเข้มข้น
ประกาศเลขที่นั่งสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ
กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดี ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2564
การรับชุดนักศึกษาวิชาทหาร ของนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
การให้บริการจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญ
รูปแบบอักษรสำหรับปักเสื้อนักเรียน
ประกาศ รับสมัครครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ด่วน!
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และแทรกชั้น ปีการศึกษา 2565
เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และปีที่ 4-5
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดการออกแบบโลโก้ สมาคมเยาวชนหุ่นยนต์ไทย
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และปีที่ 4-5

    1 2 3 4  >   >|