อัลบัมภาพที่ 5839    กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิดอาสานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ EP-M.5 (ระดับชั้น ม.5)
อัลบัมภาพที่ 5838    นักเรียนอัสสัมชัญ คว้ารางวัลชนะเลิศ Rayong Archery Game 2022 (งานกีฬา)
<< Back Next >>