อัลบัมภาพที่ 5840    SPACE AC นำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยี ASCLEPIUS Project ในงาน BKK-เรนเจอร์ x ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
อัลบัมภาพที่ 5828    ชมรม AC gundam มอบรางวัล แข่งขันการต่อ model gundam (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
<< Back Next >>