อัลบัมภาพที่ 5845    ขอเเสดงความยินดีกับ นายปภังกร ศรีระษา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคำคม (งานบริหารฝ่าย)
อัลบัมภาพที่ 5844    AC Band ร่วมงาน ACC Next โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย (งานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา)
<< Back Next >>