อัลบัมภาพที่ 5902    อัสสัมชนิก รุ่น 112 จัดอบรม สูงวัยสมองดี
อัลบัมภาพที่ 5867    การอบรมคุณครูและบุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญ หัวข้อ การพัฒนาองค์กร (Organization Development)
<< Back Next >>