สมัครเพื่อร่วมกิจกรรมค่ายต่างประเทศ Assumption College Summer Camp 2023
(29/พฤศจิกายน/2565 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา)      
ประกาศเลขที่นั่งสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
(25/พฤศจิกายน/2565 ::
จาก งานนโยบายและแผน )      
โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565-2569) จาก สมศ
(14/พฤศจิกายน/2565 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา)      
ประกาศที่ 33/2565 รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดี เรียงตามลำดับคะแนน (Ranking)   เพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
(11/พฤศจิกายน/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่าย)      
แจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
(03/พฤศจิกายน/2565 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา)      
ประกาศที่ 29/2565 เรื่อง วันหยุดเนื่องในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 (APEC)
(28/ตุลาคม/2565 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา)      
เด็กอัสสัมชัญ อ่าน E-book บน Online ฟรี
(28/ตุลาคม/2565 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา)      
แนวปฏิบัติการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ภาคเรียนที่ 2/2565
(28/ตุลาคม/2565 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา)